var_dump(111);exit();
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

You’ve Come to the Wrong House Villain

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

 انگار که تجسم در محله های فقیرنشین به اندازه کافی بد نبود ، من به آزمودنی یک آزمایش بیرحمانه در شهری مبتلا به جرم تبدیل شدم. یک روز ، مردی مرکز تحقیقاتی که در آن بودم را تخریب کرد و با شناختن او ، فهمیدم که در جهان یک رم ...

توضیحات

 انگار که تجسم در محله های فقیرنشین به اندازه کافی بد نبود ، من به آزمودنی یک آزمایش بیرحمانه در شهری مبتلا به جرم تبدیل شدم. یک روز ، مردی مرکز تحقیقاتی که در آن بودم را تخریب کرد و با شناختن او ، فهمیدم که در جهان یک رمان حرمسرا معکوس ناامید هستم. بعد از فرار از مرکز تحقیقاتی ، زندگی عادی داشتم – تا اینکه درست در کنار خانه سرب ماده مستقر شدم. فهمیدم که یک رمان اضافی و همچنین همسایه زن اصلی خواهم شد! اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود ، زن منجر به نجات شروری می شود که پس از مصدومیت مهلک بیهوش می شود و به موضوع وسواس متعصبانه او تبدیل می شود. اما چرا شخص شرور سربازی در اینجا در مقابل خانه من بیهوش است؟ لاکیوس آوالون پادشاه دنیای تاریک و همچنین مرد ترسناکی بود که در این مرکز تحقیقاتی ملاقات کرده بودم. سریع به اطراف نگاه کردم ، سپس بدن او را با پایم هل دادم. “تو به یک خانه اشتباه اومدی ، شرور

دیدگاه های کاربران

0 نظر
انصراف

اولین نفر باشید دیدگاهی ثبت میکند