var_dump(111);exit();
(1 رای) 100%
اعلان فیلم

Spy x Family

(1 رای) 100%
اعلان فیلم

برای عاملی که به عنوان "گرگ و میش" شناخته می شود، اگر به خاطر صلح باشد، هیچ سفارشی خیلی بلند نیست. گرگ و میش که به عنوان جاسوس اصلی Westalis عمل می کند، خستگی ناپذیر برای جلوگیری از جرقه جنگ افراطی ها با کشور همسایه Ostania کار می کن ...

توضیحات

برای عاملی که به عنوان “گرگ و میش” شناخته می شود، اگر به خاطر صلح باشد، هیچ سفارشی خیلی بلند نیست. گرگ و میش که به عنوان جاسوس اصلی Westalis عمل می کند، خستگی ناپذیر برای جلوگیری از جرقه جنگ افراطی ها با کشور همسایه Ostania کار می کند. برای آخرین ماموریت خود، او باید با نفوذ به مدرسه پسرش: آکادمی معتبر ادن، درباره سیاستمدار اوستانی دونوان دزموند تحقیق کند. بنابراین، مامور با دشوارترین کار حرفه ای خود روبرو می شود: ازدواج، بچه دار شدن و بازی در خانواده. گرگ و میش یا “Loid Forger” به سرعت آنیا یتیم بی ادعا را برای بازی در نقش یک دختر شش ساله قبول می کند. و دانشجوی آینده آکادمی Eden. برای یک همسر، او با یور بریار، یک کارمند اداری غافل روبرو می شود که برای تحت تاثیر قرار دادن دوستانش به یک شریک ظاهری نیاز دارد. با این حال، Loid تنها کسی نیست که ماهیت پنهان دارد. مهتاب یور در نقش قاتل مرگبار “پرنسس خار”. برای او، ازدواج با لوید پوشش عالی ایجاد می کند. در همین حال، آنیا آن دختر معمولی نیست که به نظر می رسد. او یک esper است، محصول آزمایش های مخفی که به او اجازه می دهد تا ذهن ها را بخواند. اگرچه آنیا هویت واقعی آنها را آشکار می کند، اما از اینکه والدین جدیدش ماموران مخفی باحالی هستند هیجان زده است! البته او هرگز به آنها نمی گفت. این سرگرمی را از بین می برد. تحت عنوان “جاعلان”، جاسوس، قاتل و اسپر باید به عنوان یک خانواده عمل کنند و در عین حال برنامه های خود را انجام دهند. اگرچه این دروغگویان و ناسازگاران فقط نقش بازی می کنند، اما به زودی متوجه می شوند که خانواده چیزی فراتر از روابط خونی است.