var_dump(111);exit();
IMDb 7.13
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

Shin no Nakama ja Nai to Yuusha no Party wo Oidasareta node

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

یک ماجراجوی قهرمان و قدرتمند رویای ... افتتاح داروخانه را دارد؟ رد زمانی عضو حزب قهرمان بود ، گروه قدرتمندی که قصد داشت جهان را از نیروهای شیطانی تاراکسون ، خدای شیطان خشمگین نجات دهد. یعنی تا زمانی که یکی از رفقایش او را بی ...

توضیحات

یک ماجراجوی قهرمان و قدرتمند رویای … افتتاح داروخانه را دارد؟ رد زمانی عضو حزب قهرمان بود ، گروه قدرتمندی که قصد داشت جهان را از نیروهای شیطانی تاراکسون ، خدای شیطان خشمگین نجات دهد. یعنی تا زمانی که یکی از رفقایش او را بیرون کرد. به امید زندگی آسان در مرز ، هدف جدید رد این است که یک داروخانه باز کند. با این حال ، حفظ راز زندگی سابق او ممکن است به سادگی آنطور که او فکر می کند نباشد. به خصوص هنگامی که Rit زیبا ، ماجراجوی گذشته خود ، ظاهر می شود و می خواهد با او به خانه برود!