var_dump(111);exit();
IMDb 7.65
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

Orange

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

اولین روز ناهو تاکامیا از سال دوم دبیرستان، شروعی ناآرام دارد. پس از دیر بیدار شدن از خواب، نامه ای عجیب خطاب به او دریافت می کند. با این حال، نامه از طرف خودش است - 10 سال آینده! در ابتدا، ناهو به این یادداشت بدبین است. با این ...

توضیحات

اولین روز ناهو تاکامیا از سال دوم دبیرستان، شروعی ناآرام دارد. پس از دیر بیدار شدن از خواب، نامه ای عجیب خطاب به او دریافت می کند. با این حال، نامه از طرف خودش است – 10 سال آینده! در ابتدا، ناهو به این یادداشت بدبین است. با این حال، پس از مشاهده چندین وقایع شرح داده شده، متوجه می شود که نامه واقعاً از خود 26 ساله او است. این یادداشت نشان می دهد که زندگی آینده ناهو پر از پشیمانی است و او امیدوار است که خود جوانتر بتواند اشتباهاتی را که در گذشته مرتکب شده اند اصلاح کند. در این نامه همچنین به او هشدار داده شده که مراقب دانشجوی انتقالی جدید، کاکرو ناروسه باشد. ناهو باید به ویژه در تصمیم گیری های مربوط به او مراقب باشد، زیرا کاکرو در آینده وجود ندارد. ناهو با این نامه به عنوان راهنمای خود، اکنون این قدرت را دارد که از کاکرو قبل از اینکه دوباره پشیمان شود، محافظت کند.