var_dump(111);exit();
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

OOPARTS

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

افرادی هستند که صاحب یک شی هستند که نباید در این جهان وجود داشته باشد، این اشیا اوپارتز(عتیقه‌ای که از نظر زمانی و مکانی با مکان پیداشده در آن تطابق نداره) نام دارند. آن ها در مرزی خارج از جهان زندگی می کنند(خارج‌از این جه ...

توضیحات

افرادی هستند که صاحب یک شی هستند که نباید در این جهان وجود داشته باشد، این اشیا اوپارتز(عتیقه‌ای که از نظر زمانی و مکانی با مکان پیداشده در آن تطابق نداره) نام دارند.
آن ها در مرزی خارج از جهان زندگی می کنند(خارج‌از این جهان زندگی می کنند) ، مکانی که داستان های ویژه زیادی در آن اتفاق می افتد.

دیدگاه های کاربران

0 نظر
انصراف

اولین نفر باشید دیدگاهی ثبت میکند