var_dump(111);exit();
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

Jungle Juice

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

یک حشره درمانی مرموز به نام ((جوهر جنگل)) اونو تبدیل به یه نیمه حشره-انسان کرد. جانگ سو-چان یه دانشجوهه که همیشه چیزی رو مخفی میکرده اما در نهایت همه چیز آشکار خواهد شد و او در این دنیای کثیف غرق خواهد شد. او با تبعیض بین انسان ...

توضیحات

یک حشره درمانی مرموز به نام ((جوهر جنگل)) اونو تبدیل به یه نیمه حشره-انسان کرد. جانگ سو-چان یه دانشجوهه که همیشه چیزی رو مخفی میکرده اما در نهایت همه چیز آشکار خواهد شد و او در این دنیای کثیف غرق خواهد شد. او با تبعیض بین انسان ها مبارزه خواهد کرد.
یک داستان اکشن و فانتزی با وجود انواع مختلفی از قدرت های ابرطبیعی .
داستان ظهور یک قهرمان جدید

دیدگاه های کاربران

0 نظر
انصراف

اولین نفر باشید دیدگاهی ثبت میکند