var_dump(111);exit();
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

Healer Girl

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

داستان چهار دختر را دنبال می کند که به دنبال استفاده از آهنگ های خود برای شفا و آرامش مردم جهان خود هستند.

توضیحات

داستان چهار دختر را دنبال می کند که به دنبال استفاده از آهنگ های خود برای شفا و آرامش مردم جهان خود هستند. این شعار چنین است: “ترانه های مهربان و قدرتمند جهان را شفا می دهد. اینها معجزات زیبایی هستند که توسط بشریت خوانده شده است.”

دیدگاه های کاربران

0 نظر
انصراف

اولین نفر باشید دیدگاهی ثبت میکند