var_dump(111);exit();
IMDb 6.39
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

Getter Robo Arc

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

Getter Robo Arc پنجمین سری از Getter Robo به لحاظ زمانی است. با گذشت چندین سال از Getter Robo Go ، زمین اکنون یک جهان پسابرجام است. هایاتو که اکنون دانشمند پیر است ، شاهکار پروفسور ساوتومه ، Getter Robo Arc را به پایان رسانده است. خلبان آن پسر Ryoma ، Tak ...

توضیحات

Getter Robo Arc پنجمین سری از Getter Robo به لحاظ زمانی است. با گذشت چندین سال از Getter Robo Go ، زمین اکنون یک جهان پسابرجام است. هایاتو که اکنون دانشمند پیر است ، شاهکار پروفسور ساوتومه ، Getter Robo Arc را به پایان رسانده است. خلبان آن پسر Ryoma ، Takuma ، انسان-دایناسور Kamui ، و برادر کوچکتر Tayel ، باکو است. در کنار امپراتوری دایناسور اصلاح شده ، آنها با حشره کش Andromeda Flow Country حمله می کنند که از هر زمان و مکان حمله می کند.