var_dump(111);exit();
IMDb 7.66
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

D4DJ First Mix

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

رینکو آیموتو پس از بازگشت به ژاپن از خارج از کشور، به آکادمی یوبا نقل مکان می کند، جایی که دیجی محبوب است. او عمیقاً تحت تأثیر یک کنسرت دی‌جی که در آنجا می‌بیند، متاثر می‌شود و تصمیم می‌گیرد با ماهو آکاشی، مونی اوناروتو، ...

توضیحات

رینکو آیموتو پس از بازگشت به ژاپن از خارج از کشور، به آکادمی یوبا نقل مکان می کند، جایی که دیجی محبوب است. او عمیقاً تحت تأثیر یک کنسرت دی‌جی که در آنجا می‌بیند، متاثر می‌شود و تصمیم می‌گیرد با ماهو آکاشی، مونی اوناروتو، و ری توگتسو واحدی برای خودش تشکیل دهد. در حالی که با سایر واحدهای دی‌جی مانند Peaky P-key و Photon Maiden، Rinku و هدف دوستان او مرحله بالاست!