var_dump(111);exit();
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

Capture the Golem and Escape Poverty

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

چه کسی می دانست که بازی من برای تفریح با دوستم در مدرسه راهنمایی طراحی شده بود بعدها تبدیل به هیولایی خواهد شد که تمام دنیا را قورت می دهد؟ تائجون که با خواهر کوچکترش زندگی سختی داشته است، تمام آنچه را که برای اجاره پس اند ...

توضیحات

چه کسی می دانست که بازی من برای تفریح با دوستم در مدرسه راهنمایی طراحی شده بود بعدها تبدیل به هیولایی خواهد شد که تمام دنیا را قورت می دهد؟
تائجون که با خواهر کوچکترش زندگی سختی داشته است، تمام آنچه را که برای اجاره پس انداز کرده به خاطر کلاهبرداری از دست می دهد. در ناامیدی نفرین می کند،در حالی که به نامسان(اسم شهر فک کنم) نگاه می کند «این دنیای لعنتی! بره به جهنم!»
اما روز بعد، نفرین به حقیقت پیوست! نامسان ناگهان تبدیل به یک گودال بزرگ شد که در آن گولم های انسان کش شروع به زیاد شدن میکند!!
جهان به معنای واقعی کلمه به جهنم تبدیل می‌شود. اما تائجون متوجه میشه که شاید اون گولم ها همون هیولاهایی باشه که خودش طراحی کرده؟ دانشی که ققط در اختیار اوست.نجات دادن جهان یا نجات دادن خودش انتخاب با اوست.

دیدگاه های کاربران

0 نظر
انصراف

اولین نفر باشید دیدگاهی ثبت میکند