var_dump(111);exit();
IMDb 8.3
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

BASTARD‼ Heavy Metal, Dark Fantasy Part 2

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

پادشاهی متالیکانا مورد حمله چهار لرد ویران است. این گروه شرور - استاد نینجا گارا، امپراطور مرگبار رعد و برق، نی آرشس، کال سو سرد و حسابگر، و کشیش تاریک مرموز ابیگیل - برای رسیدن به خواسته‌هایشان جلوی هیچ چیز نمی‌ایستند، ح ...

توضیحات

پادشاهی متالیکانا مورد حمله چهار لرد ویران است. این گروه شرور – استاد نینجا گارا، امپراطور مرگبار رعد و برق، نی آرشس، کال سو سرد و حسابگر، و کشیش تاریک مرموز ابیگیل – برای رسیدن به خواسته‌هایشان جلوی هیچ چیز نمی‌ایستند، حتی اگر در پی آن‌ها ویرانی کامل به همراه داشته باشد. کشیش اعظم Geo از کمک به نجات پادشاهی و مردم آن ناامید است. او جادوگر قدرتمند دارک اشنایدر را آزاد می کند، مردی که قبلاً متحد شروران بود. متاسفانه دارک اشنایدر برنامه های خودش را در سر دارد. آیا او چهار لرد ویران را متوقف خواهد کرد یا به آنها در تسخیر جهان خواهد پیوست؟