var_dump(111);exit();
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

Baraou no Souretsu

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

تاج انگلستان در طول تاریخ به شدت مورد مناقشه بوده است و در قرون وسطی، یک سری از جنگ های داخلی بزرگ به عنوان جنگ گل رز شناخته شد. دوک یورک با ادعای حق بر تاج و تخت، به دنبال خلع پادشاه هنری ششم و وارثش است تا خود پادشاه شود. در ...

توضیحات

تاج انگلستان در طول تاریخ به شدت مورد مناقشه بوده است و در قرون وسطی، یک سری از جنگ های داخلی بزرگ به عنوان جنگ گل رز شناخته شد. دوک یورک با ادعای حق بر تاج و تخت، به دنبال خلع پادشاه هنری ششم و وارثش است تا خود پادشاه شود. در یک روز تاریک که مملو از نشانه های بد بسیاری است، دوک پسری به دست می آورد: ریچارد پلانتاژنت، سومین نامش. . ریچارد سوم نه مرد و نه زن، اما در عوض دارای ویژگی های هر دو جنس است، بلافاصله توسط مادرش مورد تحقیر قرار می گیرد. نفرت او دوران کودکی او را مشخص می کند، و منجر به انزجار عمیق نسبت به بدن خود و واکنش نامطلوب به شیطان نامیده شدن او می شود. او را بشناس او معتقد است که می تواند با کمک به پدرش در رسیدن به سرنوشت خود یعنی پادشاه شدن به رستگاری برسد. با این حال، با توجه به انتظارات مادرش و جوآن، آیا اقدامات ریچارد در عوض خانواده اش را به تاریکی می کشاند؟ کمتر