var_dump(111);exit();
IMDb 7.48
(2 رای) 100%
اعلان فیلم

Akame ga Kill!

(2 رای) 100%
اعلان فیلم

حمله شبانه شاخه پنهان ترور ارتش انقلاب است ، قیامی که برای سرنگونی نخست وزیر هونست گرد هم آمد ، که بخل و حرص و طمع برای قدرت او را به سوء استفاده از بی تجربگی امپراتور کودک سوق داده است. بدون یک رهبر قوی و خیرخواه ، بقیه ملت ...

توضیحات

حمله شبانه شاخه پنهان ترور ارتش انقلاب است ، قیامی که برای سرنگونی نخست وزیر هونست گرد هم آمد ، که بخل و حرص و طمع برای قدرت او را به سوء استفاده از بی تجربگی امپراتور کودک سوق داده است. بدون یک رهبر قوی و خیرخواه ، بقیه ملت در فقر ، نزاع و خرابی غرق می شوند. اگرچه اعضای حمله شبانه همه قاتلان باتجربه ای هستند ، اما آنها درک می کنند که جان دادن به هیچ وجه قابل ستایش نیست و آنها احتمالاً با قصاص مواجه خواهند شد زیرا هر کسی را که در راه انقلاب ایستادگی می کند بی رحمانه از بین می برند. این گروه شاد جدید قاتلان ، تاتسومی است ، یک پسر ساده لوح از روستایی دور افتاده که سفری را برای کمک به شهر فقیرانه خود آغاز کرده بود و نه تنها ایده آل های Night Raid ، بلکه عزم آنها را نیز به دست آورد. Akame ga Kill! از تاتسومی پیروی می کند در حالی که با امپراتوری می جنگد و با سلاح های قدرتمند ، قاتلان دشمن ، اخلاق و ارزشهای شخصی خود را به چالش می کشد و در نهایت ، منظور از قاتل بودن با هدف واقعی چیست.