var_dump(111);exit();
IMDb 7.58
(3 رای) 67%
اعلان فیلم

Zhu Xian

نسخه زیرنویس چسبیده قسمت 20 قرار گرفت

(3 رای) 67%
اعلان فیلم

ژانگ شیائو فان پسری که در یکی از روزها تمام اعضای خانواده اش رو از دست داد و توسط راهبی نجات داده شد و شاگرد راهبی شد که سه روز دیگر خواهد مرد و میراث اون رو به ارث برد و تونست به فرقه چینگیون ملحق شه و مسیر دشواری که سرنوشت ب ...

توضیحات

ژانگ شیائو فان پسری که در یکی از روزها تمام اعضای خانواده اش رو از دست داد و توسط راهبی نجات داده شد و شاگرد راهبی شد که سه روز دیگر خواهد مرد و میراث اون رو به ارث برد و تونست به فرقه چینگیون ملحق شه و مسیر دشواری که سرنوشت برای اون مقدر کرده رو طی کنه …