var_dump(111);exit();
IMDb 6.29
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

Waccha PriMagi!

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

سری جدید نقوش مفهومی سری ، زیبا ، ترانه و مد را ادامه می دهد و همچنین موضوع جادو را نیز اضافه می کند. ماتسوری هینویا ، دانش آموز سال اول راهنمایی ، عاشق جشنواره ها است و آرزو می کند روزی بتواند در "PriMagi" بازی کند ، شادی جادویی ...

توضیحات

سری جدید نقوش مفهومی سری ، زیبا ، ترانه و مد را ادامه می دهد و همچنین موضوع جادو را نیز اضافه می کند. ماتسوری هینویا ، دانش آموز سال اول راهنمایی ، عاشق جشنواره ها است و آرزو می کند روزی بتواند در “PriMagi” بازی کند ، شادی جادویی مانند سرگرمی صحنه ای که از آهنگ ، رقص و مد ناشی می شود. آن روز هنگامی فرا می رسد که میامو جادوگر فوق العاده پر مشقت و مشکل ساز از قلمرو جادویی می آید و ماتسوری را برای PriMagi جستجو می کند. این دو با هم با رقبای خود رقابت می کنند تا به بالای PriMagi برسند.