var_dump(111);exit();
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

The Tale of The Spirit Stone

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

پسر دوم خانواده کیائو، کیائو سن. پس از دریافت "انرژی روح"، مراسم "بذر روح" الهام بخش می شود تا مهارت های معنوی را تمرین کند. در طی این فرآیند، کیائو سن با تیان بیائو، کیمیاگر زن بزرگ خانواده آشنا شد. هوو بینگلی، یک قاتل جوان ا ...

توضیحات

پسر دوم خانواده کیائو، کیائو سن. پس از دریافت “انرژی روح”، مراسم “بذر روح” الهام بخش می شود تا مهارت های معنوی را تمرین کند. در طی این فرآیند، کیائو سن با تیان بیائو، کیمیاگر زن بزرگ خانواده آشنا شد. هوو بینگلی، یک قاتل جوان از انجمن اژدهای سیاه، و فنگ وویانگ، بزرگ ترین زن خانواده فنگ. در همان زمان، کیائو سن سنگ های روح را جمع آوری کرد، رگ های روح را باز کرد و گیاهان روحی زیادی به دست آورد. او پتانسیل بالایی از خود نشان داد و ناظر شش دروازه شهر جیانشان شد. پس از تجربه زندگی و مرگ با هم، کیائو سن و تیان بیائو رازهایی را مبادله می کنند تا به بینگ لی کمک کنند تا زندگی خود را دوباره به دست آورد و از انجمن اژدهای سیاه فرار کند، که توجه فنگ وویانگ را به خود جلب می کند.