var_dump(111);exit();
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

Sou Xuan Lu Zhi Chen Ling Ji

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

تقریباً برای هزاره ، سرزمین اصلی لینگژو توسط یک امپراتور اداره می شد و توسط هشت شاهزاده محافظت می شد. با این حال ، پس از بر تخت نشستن امپراتور نهم ، شورش درگرفت. پس از آن چندین قهرمان در این وضعیت آشفته نقش ایفا خواهند کرد. ...

توضیحات

تقریباً برای هزاره ، سرزمین اصلی لینگژو توسط یک امپراتور اداره می شد و توسط هشت شاهزاده محافظت می شد. با این حال ، پس از بر تخت نشستن امپراتور نهم ، شورش درگرفت. پس از آن چندین قهرمان در این وضعیت آشفته نقش ایفا خواهند کرد.

دیدگاه های کاربران

0 نظر
انصراف

اولین نفر باشید دیدگاهی ثبت میکند