var_dump(111);exit();
IMDb 8.15
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

Shokugeki no Soma Season 2

تمامی قسمت ها قرار گرفت

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

مقدماتی انتخابات پاییزی در حال حاضر به پایان رسیده است و تنها هشت سرآشپز با استعداد باقی مانده است. در حال حاضر ، آنها در جنگ های غذایی یک به یک با یکدیگر روبرو می شوند ، هر کدام دارای موضوعات منحصر به فرد خود هستند. سومه با ...

توضیحات

مقدماتی انتخابات پاییزی در حال حاضر به پایان رسیده است و تنها هشت سرآشپز با استعداد باقی مانده است. در حال حاضر ، آنها در جنگ های غذایی یک به یک با یکدیگر روبرو می شوند ، هر کدام دارای موضوعات منحصر به فرد خود هستند. سومه با داوران جدید و مخالفان جدید که همه تخصص های خاص خود را دارند ملاقات می کند ، اگر امیدوار است بتواند در انتخابات پاییز و آکادمی آشپزی توتسوکی به صدر برسد ، روی پای خود باقی بماند.