var_dump(111);exit();
IMDb 7.67
(5 رای) 60%
اعلان فیلم

Prison School

تمامی قسمت ها قرار گرفت

(5 رای) 60%
اعلان فیلم

آکادمی خصوصی هاچیمیتسو که در حومه توکیو واقع شده است ، یک مدرسه شبانه روزی کاملاً دخترانه است که به دلیل تحصیلات با کیفیت و دانش آموزان منظم مشهور است. با این حال ، به دلیل بازنگری در شاخص ترین سیاست مدرسه ، این همه چیز در ش ...

توضیحات

آکادمی خصوصی هاچیمیتسو که در حومه توکیو واقع شده است ، یک مدرسه شبانه روزی کاملاً دخترانه است که به دلیل تحصیلات با کیفیت و دانش آموزان منظم مشهور است. با این حال ، به دلیل بازنگری در شاخص ترین سیاست مدرسه ، این همه چیز در شرف تغییر است ، زیرا پسران هم اکنون می توانند ثبت نام کنند. در ابتدای ترم اول طبق این مصوبه جدید ، فقط 5 پسر پذیرفته شده اند ، و عملاً دانشجو به نسبت دویست دختر به یک پسر تقسیم شده است. کیوشی ، گاکوتو ، شینگو ، آندره و جو به سرعت دور می شوند بدون اینکه فرصتی برای ایجاد هر نوع برداشت اولیه داشته باشند. پسران مشتاق که قادر به برقراری ارتباط با دانش آموزان دختر همکار خود نبودند ، وظیفه بسیار خطرناکتر را دنبال می کردند: نگاه کردن به حمام دختران! فقط پس از اینکه برنامه آنها توسط شورای بدنام دانشجویی زیرزمینی کاملاً نابود شد ، خدمه خوشحال به طور ناگهانی آزادی خود را از آنها گرفتند ، زیرا آنها را به زندان مدرسه مدرسه انداختند به عنوان مجازات یک ماه کامل. بدین ترتیب داستان زندگی سخت پسران در مدرسه زندان آغاز می شود ، مبارزه ای درست که در نهایت پیوندهای دوستی و برادری انحرافی را آزمایش می کند.