var_dump(111);exit();
IMDb 6.94
(1 رای) 100%
اعلان فیلم

Perfect World

(1 رای) 100%
اعلان فیلم

دونگ هوا "دنیای کامل" از رمانی به همین عنوان اقتباس شده است. او برای پرورش تائو متولد شد ، و برای مصیبت ، باران هزاران خون را بارید ، برای قرن ها سقوط کرد ، و زمان و مکان بی شماری را تجربه کرد ، سالها تصفیه ، او برای همیشه چرخی ...

توضیحات

دونگ هوا “دنیای کامل” از رمانی به همین عنوان اقتباس شده است. او برای پرورش تائو متولد شد ، و برای مصیبت ، باران هزاران خون را بارید ، برای قرن ها سقوط کرد ، و زمان و مکان بی شماری را تجربه کرد ، سالها تصفیه ، او برای همیشه چرخید. ببینید چطور قهرمان شی هائو ، که در طول زندگی خود درخشان بود ، افسانه های بی پایان خلق کرد.