var_dump(111);exit();
IMDb 5.77
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

Ninjala

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

سال 20XX است. نینجاها که زمانی تاریخ ژاپن را جعل کردند، در طول بازسازی میجی در سراسر کشور پراکنده شدند. با آمیختن این نینجاها با سایر قبیله ها، خط خونی آنها نازک شد و به تدریج از دید محو شدند. نوادگان این قبیله‌های نینجا که ب ...

توضیحات

سال 20XX است. نینجاها که زمانی تاریخ ژاپن را جعل کردند، در طول بازسازی میجی در سراسر کشور پراکنده شدند. با آمیختن این نینجاها با سایر قبیله ها، خط خونی آنها نازک شد و به تدریج از دید محو شدند. نوادگان این قبیله‌های نینجا که به دنبال حفظ میراث خود بودند، WNA (انجمن جهانی نینجا) را به امید ادامه میراث خود تشکیل دادند و بدین ترتیب بود که WNA موفق به توسعه Ninja-Gum شد، هنری که می‌توانست آن را فرا بخواند. قدرت شینوبی ها و با این حال، ایجاد قوی‌ترین آدامس نینجا به قوی‌ترین DNA نینجا نیاز دارد. به این ترتیب بود که مسابقات نینجالا برگزار شد و توانمندترین نینجاها را می‌توان یافت…