var_dump(111);exit();
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

Manhwa Urban God of Medicine

چپتر 1 تا 86 قرار گرفت

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

پنج سال پیش، خانواده یه نابود شد، و یه چن آشغال بصورت مرموزی ناپدید شد. پنج سال بعد آشغال خانواده یه برگشت! اون الان بدنی با توانایی تذهیب داره که میتونه بر آسمان ها و زمین حکومت کنه. اون با فریاد گفت"خدایان و ارواح! این بار ...

توضیحات

پنج سال پیش، خانواده یه نابود شد، و یه چن آشغال بصورت مرموزی ناپدید شد. پنج سال بعد آشغال خانواده یه برگشت! اون الان بدنی با توانایی تذهیب داره که میتونه بر آسمان ها و زمین حکومت کنه. اون با فریاد گفت”خدایان و ارواح! این بار یه چن قراره آسمان هارو نابود کنه! زمین رو به لرزه در بیاره! من در راس همه چیز قرار میگیرم و همه چیز رو کنترل میکنم.

دیدگاه های کاربران

0 نظر
انصراف

اولین نفر باشید دیدگاهی ثبت میکند