var_dump(111);exit();
IMDb 4.96
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

Manhwa The Player Who Can’t Level Up

تا چپتر 105 قرار گرفت

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

"گیگیو کیم" در سن ۱۸ سالگی بازیکن شد. فکر میکرد زندگی‌‌اش قرار است عالی باشد، از "برج" بالا برود، "دروازه‌"ها را ببندد و... ولی حتی بعد از تموم کردن دوره آموزش، اون هنوز هم سطح ۱ بود. هر روز ۱ جن میکشت و باز هم سطح ۱ بود. حتی بعد ...

دیدگاه های کاربران

0 نظر
انصراف

اولین نفر باشید دیدگاهی ثبت میکند