var_dump(111);exit();
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

Manhwa Taoist

تا چپتر 53 قرار گرفت

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

میزبان تو یه تصادف توسط یه موجود مرموز تسخیر شد، و بعد تو دنیایی پر از شیاطین بیدار شد. دقیقا وقتی که ترسیده بود، گیج شده بود و نا امید بود، یه نوجوون واسه نجاتش ظاهر شد. پسره بهش گفت که تو این دنیا همیشه روح های شیطانی بوده. ...

توضیحات

میزبان تو یه تصادف توسط یه موجود مرموز تسخیر شد، و بعد تو دنیایی پر از شیاطین بیدار شد. دقیقا وقتی که ترسیده بود، گیج شده بود و نا امید بود، یه نوجوون واسه نجاتش ظاهر شد. پسره بهش گفت که تو این دنیا همیشه روح های شیطانی بوده. و اسم روح شیطانی‌ که توی دختر هست”انسان”ه. نمیتونست که جایی برای خودش جور کنه واسه همین مجبور بود با نوجوون زندگی کنه. بعد پسر وارد سفر بی بازگشتی واسه گرفتن یه شیطان رفت…

( داستان درمورد دنیایی که شیاطین و ارواح در میان مردم زندگی میکنند
شخصیت اصلی داستان شکارچی شیطان است که برای پول،شیطان های بد رو از بین میبره در این میان …. )

دیدگاه های کاربران

0 نظر
انصراف

اولین نفر باشید دیدگاهی ثبت میکند