var_dump(111);exit();
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

Manhwa Talent-Swallowing Magician

چپتر 1 تا 41 قرار گرفت

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

الریک ملوینگر. تنها وارث خونواده‌ی مشهور جادوگر. با این که استعداد زیادی داره اما قادر به استفاده از جادو نیست، تا این که یه روز معجزه‌ای از طرف اجدادش بهش میرسه. [شیاطین رو بخور.] [شیاطین رو قورت بده.] پیشرفت کن و به بالا بر ...

توضیحات
الریک ملوینگر. تنها وارث خونواده‌ی مشهور جادوگر. با این که استعداد زیادی داره اما قادر به استفاده از جادو نیست، تا این که یه روز معجزه‌ای از طرف اجدادش بهش میرسه. [شیاطین رو بخور.] [شیاطین رو قورت بده.] پیشرفت کن و به بالا برس. به جایی که دست هیچکس بهت نمیرسه.

دیدگاه های کاربران

0 نظر
انصراف

اولین نفر باشید دیدگاهی ثبت میکند