var_dump(111);exit();
IMDb 5
(2 رای) 50%
اعلان فیلم

Manhwa Leveling With The Gods

تا چپتر 71 قرار گرفت

(2 رای) 50%
اعلان فیلم

آخرین بازماندگان به این نتیجه رسیدند "یه داخلی نمیتونه یه خارجی رو شکست بده". در همین لحظه "کرونوس" یه موجود الهی که میتونست زمان رو دستکاری کنه خودش رو قربانی کرد و حرکات ساعت رو تغییر داد. "فعلاً هیچ راهی برای بردن نیست. بر ...

دیدگاه های کاربران

0 نظر
انصراف

اولین نفر باشید دیدگاهی ثبت میکند