var_dump(111);exit();
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

Jiu Tain Yuan Di Jue

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

وانگ فان ، که دارای تکنیک امپراتور ژوپان امپیران با منشاء هنرهای رزمی است ، در اصل یک دانشجوی معمولی از آکادمی هوانگ جین بود. او برای انتقام گرفتن از برادرش ، نقاب پادشاه ببر نقره ای را بر سر گذاشت. از آن به بعد ، یک پادشاه ب ...

توضیحات

وانگ فان ، که دارای تکنیک امپراتور ژوپان امپیران با منشاء هنرهای رزمی است ، در اصل یک دانشجوی معمولی از آکادمی هوانگ جین بود. او برای انتقام گرفتن از برادرش ، نقاب پادشاه ببر نقره ای را بر سر گذاشت. از آن به بعد ، یک پادشاه ببر نقره ای دیگر وجود دارد که جهان را تهدید می کند! نام من وانگ فان ، پادشاه پادشاه ، طرفدار معمولی است. ماسک بزنید ، او پادشاه ببر نقره ای است. ماسک را بردارید ، او وانگ فن معمولی است. کمتر