var_dump(111);exit();
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

I upset millions of cultivators

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

من میلیون ها مزرعه دار را عصبانی کردم داستان یک دانشجوی جیانگ بی را روایت می کند که در ایستگاه مترو شجاعانه جنگید و مورد برکت سیستم قرار گرفت. خوشبختانه او میزبان سیستم است و به دنیای دیگری سفر می کند. در این دنیای متفاوت پ ...

توضیحات

من میلیون ها مزرعه دار را عصبانی کردم داستان یک دانشجوی جیانگ بی را روایت می کند که در ایستگاه مترو شجاعانه جنگید و مورد برکت سیستم قرار گرفت. خوشبختانه او میزبان سیستم است و به دنیای دیگری سفر می کند. در این دنیای متفاوت پر از پرورش دهندگان ، جیانگ بی از زباله دان شهر کوچک به یک نابغه کودک در نگاه همه تبدیل شده بود. با تکیه بر سیستم ، جیانگ بی راه پیشرفت را آغاز کرده و تنها با بازی گنجینه ها و عصبانی کردن مردم قوی تر شده است. پس از مجموعه ای از هرج و مرج و نبردهای شعری ، جیانگ بی به تدریج احساساتی را برای خویشاوندان خود در اینجا ایجاد کرد. جیانگ بی ، برادر نابغه اش جیانگنان و دختر وو وانگ ، هو یانلان ، دست به دست هم می دهند تا….