var_dump(111);exit();
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

Estab-Life: Great Escape

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

آینده دور. پس از رسیدن به اوج خود، جمعیت زمین کاهش یافت. هوش مصنوعی برای کمک به حفظ گونه و مدیریت اکوسیستم توسعه یافته است. یک آزمایش بزرگ در تنوع انسانی از طریق مهندسی ژنتیک، مجموعه‌ای از مردمان، از جمله جانوران، موجودات ...

توضیحات

آینده دور. پس از رسیدن به اوج خود، جمعیت زمین کاهش یافت. هوش مصنوعی برای کمک به حفظ گونه و مدیریت اکوسیستم توسعه یافته است. یک آزمایش بزرگ در تنوع انسانی از طریق مهندسی ژنتیک، مجموعه‌ای از مردمان، از جمله جانوران، موجودات جادویی، و غیره، برای زندگی در شهری متنوع ایجاد شد که به صورت «خوشه‌های» دیواری جدا شده بود. زندگی آنها و سیستم به طور مداوم توسط هوش مصنوعی حفظ می شود تا بقای خود را تضمین کند.

دیدگاه های کاربران

0 نظر
انصراف

اولین نفر باشید دیدگاهی ثبت میکند