var_dump(111);exit();
(6 رای) 84%
اعلان فیلم

Busted! Darklord

(6 رای) 84%
اعلان فیلم

برای زنده ماندن در سطح، به یو رنجی، پسر رهبر شیطان، دستور داده شد که وارد "آکادمی راه درست" شود که فقط شاگردان برجسته و درستکار را استخدام می کند. هدف به دست آوردن یک "گواهی مرد خوب" است که بتواند هویت شیطانی او را سفید کند. ا ...

توضیحات

برای زنده ماندن در سطح، به یو رنجی، پسر رهبر شیطان، دستور داده شد که وارد “آکادمی راه درست” شود که فقط شاگردان برجسته و درستکار را استخدام می کند. هدف به دست آوردن یک “گواهی مرد خوب” است که بتواند هویت شیطانی او را سفید کند. این بسیار خطرناک است زیرا هنگامی که هویت یک شیطان فاش می شود، شوالیه های عادل بی شماری او را در محل خواهند کشت. اما در روز ثبت نام، یو رنجی از اینکه متوجه شد اطلاعات شخصی او کاملاً بررسی شده است، خجالت کشید. او برای پنهان کردن هویت خود، پوشیدن لباس زنانه را انتخاب کرد. زندگی خطرناک و خنده دار پردیس در آستانه شروع است!