var_dump(111);exit();
IMDb 8.8
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

Boku no Hero Academia Season 2

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

در آکادمی UA، حتی یک حمله خشونت آمیز نمی تواند معتبرترین رویداد آنها را مختل کند: جشنواره ورزشی مدرسه. این جشنواره که در سراسر ژاپن مشهور است، فرصتی برای قهرمانان مشتاق است تا توانایی‌های خود را، هم برای عموم و هم برای است ...

توضیحات

در آکادمی UA، حتی یک حمله خشونت آمیز نمی تواند معتبرترین رویداد آنها را مختل کند: جشنواره ورزشی مدرسه. این جشنواره که در سراسر ژاپن مشهور است، فرصتی برای قهرمانان مشتاق است تا توانایی‌های خود را، هم برای عموم و هم برای استخدام‌کنندگان بالقوه به نمایش بگذارند. با این حال، مسیر شکوه هرگز آسان نیست، به‌ویژه برای ایزوکو میدوریا – که خصلت‌هایش قدرت خام زیادی دارد اما همچنین فلج‌کننده است. ناکارآمد. ایزوکو که در مقابل همکلاسی های با استعداد خود، مانند آتش و یخ که شوتو تودوروکی را در دست دارد، قرار می گیرد، باید از هوش تیز خود استفاده کند و بر محیط اطراف خود مسلط شود تا به پیروزی برسد و ارزش خود را به دنیا ثابت کند.