var_dump(111);exit();
IMDb 7.35
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

Biao Ren: Blades of the Guardians

تمامی قسمت ها قرار گرفت

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

داستان درباره شمشیرزن ماهری به نام دائوماست که در سراسر چین باستان سفر میکند و با قدرت شمشیرش زندگی خود را ادامه میدهد. یک روز دائوما ماموریتی را میپذیرد که بخاطرش به شهر چانگان راهنمایی میشود. او قصد دارد بدهیش را به درم ...

توضیحات

داستان درباره شمشیرزن ماهری به نام دائوماست که در سراسر چین باستان سفر میکند و با قدرت شمشیرش زندگی خود را ادامه میدهد.
یک روز دائوما ماموریتی را میپذیرد که بخاطرش به شهر چانگان راهنمایی میشود.
او قصد دارد بدهیش را به درمانگری به نام مو پرداخت کند.
و زمانی که در بیابانهای غربی سفر میکند در مسیرش ماموریتی ساده را میپذیرد که به موضوعی بحرانی و خطرناک تبدیل میشود