var_dump(111);exit();
IMDb 9
(4 رای) 100%
اعلان فیلم

Attack on Titan Final Season Part 2

(4 رای) 100%
اعلان فیلم

گابی براون و فالکو گریس تمام زندگی خود را آموزش می دهند تا یکی از هفت تایتان تحت کنترل مارلی را به ارث ببرند و به ملت خود در ریشه کن کردن الدین ها در پارادیس کمک کنند. با این حال ، همانطور که همه چیز برای دو دانش آموز خوب به ن ...

توضیحات

گابی براون و فالکو گریس تمام زندگی خود را آموزش می دهند تا یکی از هفت تایتان تحت کنترل مارلی را به ارث ببرند و به ملت خود در ریشه کن کردن الدین ها در پارادیس کمک کنند. با این حال ، همانطور که همه چیز برای دو دانش آموز خوب به نظر می رسد ، آرامش آنها ناگهان با ورود ارن یگر و اعضای باقی مانده از سپاه نظرسنجی متزلزل می شود. سپاه نظرسنجی بالاخره پاسخی را پیدا کرد که آنها برای یافتن آن بسیار مأیوس کننده مبارزه کردند. این گروه در حالی که حقیقت در دستان آنهاست ، راهی جهان فراتر از دیوارها شدند.