var_dump(111);exit();
IMDb 8.64
(1 رای) 100%
اعلان فیلم

Violet Evergarden

(1 رای) 100%
اعلان فیلم

جنگ بزرگ پس از چهار سال درگیری سرانجام به پایان رسید. به دو نیم شد ، قاره تلسسیس به آرامی دوباره شکوفا شد. ویولت اورگاردن ، دختری جوان که تنها با هدف نابودی خطوط دشمن بزرگ شده بود ، درگیر خونریزی شد. وی در طی یک درگیری خونین ...

توضیحات

جنگ بزرگ پس از چهار سال درگیری سرانجام به پایان رسید. به دو نیم شد ، قاره تلسسیس به آرامی دوباره شکوفا شد. ویولت اورگاردن ، دختری جوان که تنها با هدف نابودی خطوط دشمن بزرگ شده بود ، درگیر خونریزی شد. وی در طی یک درگیری خونین در آخرین مرحله جنگ در بیمارستان بستری و معلول شد ، فقط کلمات شخصی را که عزیزترین او را داشت ، باقی گذاشت اما هیچ معنی درستی از معنای آنها نداشت. ویولت پس از بهبودی از زخم های خود ، زندگی جدیدی را شروع می کند که پس از با خانواده سرپرست جدید خود درگیر شد. در آنجا ، او به طور کاملاً تصادفی شاهد کار “عروسک حافظه خودکار” است ، ابزاری که افکار و احساسات مردم را به صورت کلمات روی کاغذ رونویسی می کند. ویولت که تحت تأثیر این مفهوم تحت تأثیر قرار گرفته است ، کار خود را به عنوان عروسک حافظه خودکار آغاز می کند ، تجارت او را به یک ماجراجویی سوق می دهد ، تجارت که زندگی مشتری های او را تغییر شکل می دهد و امیدوارم منجر به کشف خود شود…