var_dump(111);exit();
IMDb 7.54
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

Shaman King

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

Asakura Yoh یک شمن است ، کسی که می تواند ارواح را ببیند و با آنها ارتباط برقرار کند. Yoh در حال آموزش برای تبدیل شدن به Shaman King ، قوی ترین در میان همه Shamans است. کسانی که به او کمک می کنند مانتا ، پسر کوتاهی است که می تواند ارواح را ببین ...

توضیحات

Asakura Yoh یک شمن است ، کسی که می تواند ارواح را ببیند و با آنها ارتباط برقرار کند. Yoh در حال آموزش برای تبدیل شدن به Shaman King ، قوی ترین در میان همه Shamans است. کسانی که به او کمک می کنند مانتا ، پسر کوتاهی است که می تواند ارواح را ببیند و آمیدامارو ، که یک روح سامورایی قدیمی و شریک یوه است. با این حال افراد دیگری نیز هستند که تلاش می کنند عنوان شمان شاه را بدست آورند.