var_dump(111);exit();
IMDb 8.68
(3 رای) 67%
اعلان فیلم

Death Note

(3 رای) 67%
اعلان فیلم

یک دانش آموز باهوش دبیرستان پس از کشف دفترچه ای که قادر  است با نوشتن اسم هرفردی در ان باعث کشته شدن آن فرد میشود و برای از بین بردن مجرمان سرتاسر جهان به یک جنگ صلیبی مخفی می رود. ...

توضیحات

یک دانش آموز باهوش دبیرستان پس از کشف دفترچه ای که قادر  است با نوشتن اسم هرفردی در ان باعث کشته شدن آن فرد میشود و برای از بین بردن مجرمان سرتاسر جهان به یک جنگ صلیبی مخفی می رود.