var_dump(111);exit();
IMDb 8.6
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

Your Lie in April

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

یک اعجوبه پیانو که پس از یک واقعه در دوران کودکی خود توانایی پیانو زدن خود را از دست میدهد، اما پس از دیدار با یک دختر عجیب و غریب و پرمز و راز مجبور می شود که دوباره در کانون توجه قرار گیرد. ...

توضیحات

یک اعجوبه پیانو که پس از یک واقعه در دوران کودکی خود توانایی پیانو زدن خود را از دست میدهد، اما پس از دیدار با یک دختر عجیب و غریب و پرمز و راز مجبور می شود که دوباره در کانون توجه قرار گیرد.